Waterhardheid Beetsterzwaag (Opsterland)

Zacht
0
7,00
dH
Tamelijk hard
3
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

Het water in Beetsterzwaag (Beetstersweach) heeft een waterhardheid van minimaal 7,00 dH. Dit houdt simpelweg in dat uw water tamelijk hard is. Één dH waterhardheid wil zeggen dat de concentratie kalkaanslag-vormende deeltjes 17,8 gram in elke 1000 liter water is. 7,00 dH x 17,8 gram x 180m3 = 22,43 kilogram kalkvormende deeltjes.

Beetsterzwaag is een kleine woonplaats met 3.570 inwoners. Beetsterzwaag maakt deel uit van de gemeente Opsterland. Die bevindt zich in de noordelijke provincie Friesland.


Persoonlijke betekenis tamelijk hard water Beetsterzwaag

U kunt een waterhardheid van 7,00 Duitse graden misschien "OK" vinden. De gewaarwording van de bepaalde hardheid is onmiskenbaar onderhevig aan persoonlijke waarneming. Wat vindt u van het boenen van de badkamer?.

Leidingwater van deze waterhardheid is in elk geval niet risicovol voor de gezondheid*. Het is evenwel niet waar dat water met een hardheid van 7,00 Duitse graden zacht kraanwater is, zoals enkele drinkwaterbedrijven vertellen. Het leidt immers tot kalk in uw apparaten.

*Er is nog verwarring over de correlatie van eczeem, en de hardheid van kraanwater, ofwel leidingwater met een hoge concentratie kalk-vormende deeltjes. Onderzoeken leverden voorlopig overigens geen sterke uitkomsten op.

Waterhardheid Beetsterzwaag objectief testen

Je kunt de aanwezigheid van kalkdeeltjes in water vaststellen en vervolgens aanduiden in een bepaalde maat. Bijvoorbeeld de geconcludeerde 7,00 Duitse graden in Beetsterzwaag**. Dat is een waardevrije en op wetenschap gebaseerde bepaling. Er bestaan reeksen met zulke getallen voor elke Nederlandse plaats. In de meeste gevallen zijn die juist, maar nu en dan kan een waarde verouderd zijn.

Het is ontegenzeggelijk dat uitsluitend met volledig kalkvrij leidingwater van 0 dH het ontstaan van kalkaanslag tot het verleden behoort. Het is namelijk ook een feit dat calciumcarbonaat (ofwel kalkaanslag) zich begint te vormen al vanaf een waterhardheid van 2,7 dH (Deutsche Härte).

Maar, op welk punt precies de exacte scheidslijn ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is nogmaals een subjectieve waardering.

Zelf omrekenen hardheid water Beetsterzwaag

Calculatie voor 7,00 dH, bij een veel voorkomend jaarlijks verbruik van 180.000 liter water:
17,8 gram x 7,00 dH x 180m3 = 22,43 kilogram kalkvormende deeltjes.

Is een waterontharder zinvol in Beetsterzwaag?

Iedereen beleeft kalkvrij kraanwater als comfortabel en doorgaans smakelijk. Theefabrikanten zoals het bekende Twinings raden zo zacht water aan voor de lekkerste Engelse thee, zoals te lezen valt op Twinings.com:

Af en toe vormt zich een olieachtig overblijfsel aan de zijkant van mijn kop en in mijn thee – Wat is dit?

Door de geringe bladgrootte in een theezakje, is het mogelijk dat thee essentiële oliesoorten loslaat, wat zo nu en dan een restant kan vormen. Dit bruinkleurige residu komt normaliter voor in oorden met hard drinkwater. Dit kan beduidend gereduceerd worden met de inzet van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van kalkafzetting of eczeem echter een belangrijkere afweging om een ontharder aan te schaffen. In iedere Nederlandse plaats zullen deze voordelen merkbaar zijn. Ook in de woonplaats Beetsterzwaag is het dus zeker nuttig om een waterontharder te plaatsen en zo de hardheid van het water van 7,00 naar 0 Duitse graden te verminderen.