Waterhardheid Castelre (Baarle-Nassau)

Zacht
0
Tamelijk hard
3
10,10
dH
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

De waterhardheid van het kraanwater in Castelre is ongeveer 10,10 Duitse graden. Dit betekent dat uw water behoorlijk hard is. Één dH waterhardheid wil zeggen dat de concentratie kalkaanslag-vormende deeltjes 17,8 gram in iedere 1000 liter water is. 10,10 dH x 17,8 gram x 180m3 = 32,36 kilogram kalk.

Castelre is een erg kleine woonplaats met 145 inwoners. Castelre hoort bij de zuidelijke provincie Noord-Brabant in de gemeente Baarle-Nassau.


Persoonlijke betekenis behoorlijk hard kraanwater Castelre

De gewaarwording van een vastgestelde hardheid is merkbaar subjectief. Men kan bijvoorbeeld een waterhardheid van 10,10 Duitse graden "heel gewoon" vinden en daarmee het schoonmaken van de douche aanvaarden.

Leidingwater met deze waterhardheid is in ieder geval geenszins slecht voor de gezondheid*. Het is evenwel niet waar dat een waterhardheid van 10,10 Duitse graden zacht kraanwater is, zoals sommige drinkwaterbedrijven vertellen. Het veroorzaakt per slot van rekening kalkafzetting.

*Er is wel verwarring over de correlatie van eczeem, en de hardheid van leidingwater, ofwel drinkwater met een hoge concentratie kalk-vormende deeltjes. Studies brachten tot dusver overigens geen significante conclusies op.

Waterhardheid Castelre waardevrij bepalen

Je kunt de aanwezigheid van calcium en magnesium in drinkwater bepalen en dan uitdrukken in een bepaalde meeteenheid. Zoals de geconcludeerde 10,10 Duitse graden in Castelre**. Dat is een feitelijke en wetenschappelijk gefundeerde vaststelling. Er zijn overzichten met zulke metingen voor alle Nederlandse plaatsen. Door de bank genomen zijn die correct, maar zo nu en dan kan een meting niet meer correct zijn.

Het is ontegenzeggelijk dat uitsluitend met onthard leidingwater van 0 Duitse graden het ontstaan van kalkaanslag verleden tijd is. Het staat namelijk ook vast dat calciumcarbonaat (hetzij kalkaanslag) neerslaat vanaf een waterhardheid van 2,7 dH (Deutsche Härte).

Maar, waar de scherpe grenslijn ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is dus een betrekkelijk persoonlijke beoordeling.

Zelf uitrekenen hardheid water Castelre

Rekensom voor 10,10 dH, bij een modaal jaarlijks verbruik van 180 kuub water:
17,8 gram x 10,10 dH x 180m3 = 32,36 kilogram kalkvormende deeltjes.

Hoe noodzakelijk is een waterontharder in Castelre?

Een ieder ervaart onthard drinkwater als comfortabel en over het algemeen smakelijk. Theeproducenten zoals het vermaarde Twinings bevelen zo zacht leidingwater aan voor de lekkerste Engelse thee, zoals ze schrijven op Twinings.com:

Af en toe ontwikkelt zich een olieachtig residu aan de zijkant van mijn theeglas en op mijn thee – Wat is dat?

Gezien de geringe bladgrootte in een theezakje, zou het kunnen dat thee een aantal essentiële oliesoorten loslaat, wat van tijd tot tijd een restant kan vormen. Dit bruine residu komt gewoonlijk voor in streken met kalkrijk drinkwater. Dit kan flink teruggebracht worden met de inzet van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van kalkaanslag of eczeem echter een belangrijkere drijfveer om een ontharder te kopen. In iedere Nederlandse plaats zullen deze voordelen zichtbaar zijn. Ook in de plaats Castelre is het daarom uiterst nuttig om een waterontharder te installeren om vervolgens de hardheid van het water van 10,10 naar 0 Duitse graden terug te brengen.