Waterhardheid Delft (Delft)

Zacht
0
4,98
dH
Tamelijk hard
3
9,41
dH
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

4,98 dH. Zo hard is het water in Delft minimaal. Dit staat bekend als tamelijk hard water. 1 dH betekent 17,8 gram kalkaanslag-vormende deeltjes in elke 1000 liter water. 4,98 dH x 17,8 gram x 180m3 = 15,96 kilogram kalkvormende deeltjes.

Toch kan het leidingwater op uw postcode nogal afwijken. De grootste hardheid in Delft is 9,41 Duitse graden. Dit is behoorlijk hard water.

Delft hoort bij de top-vijftig plaatsen in Nederland en is daarmee een tamelijk uitgestrekte woonplaats met 99.095 inwoners. Delft ligt in de westelijke provincie Zuid-Holland in de gemeente Delft.


Persoonlijke ervaring tamelijk hard leidingwater Delft

De indruk van een vastgestelde hardheid is nogal onderhevig aan persoonlijke waarneming. U kunt zo een waterhardheid van 4,98 Duitse graden "aanvaardbaar" vinden en dus het ontkalken van de kranen accepteren.

Kraanwater van deze hardheid is in ieder geval geenszins schadelijk voor de gezondheid*. Evenwel is het een verzinsel dat een waterhardheid van 4,98 Duitse graden zacht water is, zoals sommige drinkwatermaatschappijen vertellen. Het leidt immers tot kalkaanslag op de douchewand.

*Er is nog debat over de relatie tussen eczeem, en kraanwater, dus kraanwater met een hoge concentratie kalk-vormende deeltjes. Studies leverden tot dusver overigens geen significante uitkomsten op.

Hardheid Delft waardevrij meten

Je kunt kalkdeeltjes in water vaststellen en dan aanduiden in een bepaalde eenheid. Zoals de beschreven 4,98 Duitse graden in Delft**. Dat is een objectieve en wetenschappelijke vaststelling. Er zijn tabellen met dergelijke metingen voor elke Nederlandse plaats. In het algemeen zijn die juist, maar nu en dan kan een waarde niet meer actueel zijn.

Het is een feit dat uitsluitend met volledig zacht water van 0 dH de vorming van kalkaanslag verleden tijd is. Het is namelijk ook een feit dat calciumcarbonaat (ofwel kalkaanslag) neerslaat vanaf een waterhardheid van 2,7 dH (Deutsche Härte).

Maar, waar precies de exacte scheidslijn ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is dus een betrekkelijk subjectieve beoordeling.

Zelf uitrekenen hardheid Delft

Becijfering voor 4,98 dH, bij een veel gezien verbruik per jaar van 180 kuub water:
17,8 gram x 4,98 dH x 180m3 = 15,96 kilogram kalkaanslag-vormende deeltjes.

Is een waterontharder nuttig in Delft?

Een ieder ervaart kalkvrij kraanwater als weldadig en praktisch altijd smakelijk. Theefabrikanten zoals het in 1706 opgerichte Twinings bevelen bijvoorbeeld zacht kraanwater aan voor de beste Britse thee, zoals te lezen valt op Twinings.com:

Af en toe ontwikkelt zich een vet-achtig residu aan de zijkant van mijn theeglas en in mijn thee – Wat is dit?

Gezien de geringe bladgrootte in een theezakje, is het mogelijk dat thee essentiële oliesoorten loslaat, wat zo nu en dan een overblijfsel kan ontwikkelen. Dit bruine overblijfsel komt dikwijls voor in streken met hard leidingwater. Dit kan aanzienlijk verminderd worden door de inzet van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van kalkafzetting of eczeem echter een belangrijkere aanmoediging om een waterontharder aan te schaffen. Overal in Nederland zullen deze voordelen zichtbaar zijn. Ook in de woonplaats Delft is het dus zeker zinvol om een waterontharder te installeren om op die manier de hardheid van 4,98 naar 0 dH terug te brengen.