Waterhardheid Dronryp (Menameradiel)

Zacht
0
6,90
dH
Tamelijk hard
3
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

6,90 dH. Zo hard is het water in Dronryp (Dronrijp). Dit betekent dat uw water tamelijk hard is. 1 dH waterhardheid betekent dat de concentratie kalkaanslag-vormende deeltjes 17,8 gram in iedere kuub water is. 6,90 dH x 17,8 gram x 180m3 = 22,11 kilogram kalkvormende deeltjes.

Dronryp is een erg kleine woonplaats met 3.365 inwonenden. Dronryp bevindt zich in de gemeente Menameradiel. Deze hoort bij de noordelijke provincie Friesland.


Persoonlijke waarneming tamelijk hard leidingwater Dronryp

De waarneming van een gegeven hardheid is zeer subjectief. Sommige mensen kunnen -om een voorbeeld te geven- een hardheid van 6,90 Duitse graden "normaal" vinden en dus het (schoon)poetsen van de tegels voor lief nemen.

Leidingwater van deze hardheid is in elk geval niet een gevaar voor mens of dier*. Echter, het is onzin dat water met een hardheid van 6,90 dH zacht drinkwater is, zoals sommige drinkwatermaatschappijen vertellen. Het veroorzaakt per slot van rekening kalk in de badkamer.

*Er is nog discussie over het verband tussen eczeem, en de hardheid van kraanwater, ofwel leidingwater met een hoge concentratie kalk-vormende deeltjes. Studies brachten vooralsnog overigens geen heldere uitkomsten op.

Waterhardheid Dronryp waardevrij duiden

Je kunt de aanwezigheid van kalkdeeltjes in water testen en dan aanduiden in een vastgestelde maat. Bijvoorbeeld de beschreven 6,90 Duitse graden in Dronryp**. Dat is een waardevrije en wetenschappelijke vaststelling. Er zijn lijsten met zulke waarden voor elke Nederlandse plaats. Vaak zijn die metingen correct, maar zo nu en dan kan een getal door de actualiteit zijn achterhaald.

Het is ontegenzeggelijk dat uitsluitend met volledig kalkvrij water van 0 Duitse graden het ontstaan van kalkaanslag geen kans meer krijgt. Het staat namelijk ook vast dat calciumcarbonaat (dus kalkaanslag) zich begint te vormen startend bij een waterhardheid van 2,7 dH.

Maar, waar precies de scherpe afbakening ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is dus een redelijk persoonlijke beoordeling.

Zelf uitrekenen hardheid water Dronryp

Rekensom voor 6,90 dH, bij een veel voorkomend jaarlijks verbruik van 180 m3 water:
17,8 gram x 6,90 dH x 180m3 = 22,11 kilogram kalkdeeltjes.

Is een waterontharder noodzakelijk in Dronryp?

Iedereen beleeft onthard drinkwater als behaaglijk en doorgaans smakelijk. Theemakers zoals het vermaarde Twinings raden zo zacht water aan voor de beste Engelse thee, zoals te lezen valt op hun website:

Soms vormt zich een vet-achtig bezinksel tegen de wand van mijn kop en in mijn thee – Wat is dit?

Door de bescheiden bladgrootte in een theezakje, zou het kunnen dat thee een aantal essentiële oliesoorten loslaat, wat van tijd tot tijd een overblijfsel kan ontwikkelen. Dit bruinkleurige restant komt in de regel voor in streken met hard drinkwater. Dit kan fors verminderd worden met de inzet van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van ketelsteen of een kwetsbare huid echter een grotere motivatie om een ontharder te kopen. Overal in Nederland zullen deze voordelen zichtbaar zijn. Ook in de woonplaats Dronryp is het derhalve absoluut zinvol om een waterontharder te plaatsen en vervolgens de hardheid van 6,90 naar 0 Duitse graden te reduceren.