Waterhardheid IJmuiden (Velsen)

Zacht
0
6,00
dH
Tamelijk hard
3
10,36
dH
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

6,00 dH. Zo hard is het kraanwater in IJmuiden minimaal. Dit is tamelijk hard water. dH (Deutsche Härte) is een grootheid waarbij iedere graad staat voor 17,8 gram kalk per kuub leidingwater. 6,00 dH x 17,8 gram x 180m3 = 19,22 kilogram kalkdeeltjes.

Desondanks kan het drinkwater op uw postcode behoorlijk afwijken. De grootste waterhardheid in IJmuiden is 10,36 dH. Dit is te kwalificeren als behoorlijk hard water.

IJmuiden is een gemiddeld grote woonplaats met 30.780 inwoners. IJmuiden hoort bij de westelijke provincie Noord-Holland in de gemeente Velsen.


Persoonlijke beleving tamelijk hard water IJmuiden

Sommige mensen kunnen een hardheid van 6,00 Duitse graden "prima" vinden. De ontvangst van de gegeven waterhardheid is onmiskenbaar subjectief. Wat vindt u van het boenen van de badkamer?.

Drinkwater van deze hardheid is in elk geval geenszins schadelijk voor mens of dier*. Nochtans is het niet waar dat een waterhardheid van 6,00 Duitse graden zacht water is, zoals sommige drinkwatermaatschappijen verkondigen. Het veroorzaakt per slot van rekening kalkafzetting.

*Er is nog verwarring over de relatie tussen eczeem, en leidingwater, ofwel kraanwater met een hoge concentratie kalk-vormende deeltjes. Onderzoeken leverden voorlopig overigens geen onomstotelijke conclusies op.

Hardheid IJmuiden waardevrij testen

Je kunt de aanwezigheid van kalkdeeltjes in water meten en vervolgens uitdrukken in een bepaalde maat. Bijvoorbeeld de eerder aangeduide 6,00 dH in IJmuiden**. Dat is een feitelijke en wetenschappelijk gefundeerde vaststelling. Er zijn overzichten met zulke metingen voor elke Nederlandse plaats. Over het geheel genomen zijn die metingen juist, maar zo nu en dan kan een waarde zijn verouderd.

Het staat vast dat uitsluitend met volledig onthard water van 0 Duitse graden het ontstaan van kalkaanslag verdwenen is. Feit is namelijk ook dat calciumcarbonaat (oftewel kalkaanslag) zich vormt al vanaf een waterhardheid van 2,7 dH.

Maar, op welk punt precies de exacte scheiding ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is zoals gezegd een betrekkelijk persoonlijke waardering.

Zelf omrekenen hardheid IJmuiden

Calculatie voor 6,00 dH, bij een gemiddeld jaarverbruik van 180.000 liter water:
17,8 gram x 6,00 dH x 180m3 = 19,22 kilogram kalkvormende deeltjes.

Is een waterontharder zinvol in IJmuiden?

Onthard drinkwater wordt praktisch altijd als comfortabel ervaren. Theefabrikanten zoals het bekende Twinings bevelen bijvoorbeeld zacht kraanwater aan voor de beste Engelse thee, zoals u kunt lezen op Twinings.com:

Af en toe formeert zich een vet-achtig overblijfsel aan de zijkant van mijn kop en op mijn thee – Wat is dat?

Gezien de geringe bladgrootte in een theebuiltje, is het mogelijk dat thee een paar essentiële oliën afscheidt, wat van tijd tot tijd een bezinksel kan formeren. Dit bruinkleurige bezinksel komt in de regel voor in regio’s met kalkrijk leidingwater. Dit kan beduidend teruggebracht worden door de inzet van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van ketelsteen of een droge huid echter een belangrijkere stimulans om een waterontharder aan te schaffen. Overal in Nederland zullen deze voordelen merkbaar zijn. Ook in de woonplaats IJmuiden is het zodoende zonder twijfel zinnig om een waterontharder te installeren en op die manier de waterhardheid van 6,00 naar 0 Duitse hardheid graden te reduceren.