Waterhardheid Lijnden (Haarlemmermeer)

Zacht
0
6,00
dH
Tamelijk hard
3
10,36
dH
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

6,00 dH. Zo hard is het water in Lijnden minimaal. Dit is tamelijk hard water. Één dH betekent dat de concentratie kalkaanslag-vormende deeltjes 17,8 gram in iedere m3 water is. 6,00 dH x 17,8 gram x 180m3 = 19,22 kilogram kalkaanslag-vormende deeltjes.

Maar het drinkwater op uw postcode kan aanzienlijk afwijken. De meest ongunstige hardheid in Lijnden is 10,36 dH. Dit is te kwalificeren als behoorlijk hard water.

Lijnden telt 830 inwonenden. Het is een kleine woonplaats. Lijnden is onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Deze hoort bij de westelijke provincie Noord-Holland.


Persoonlijke ervaring tamelijk hard leidingwater Lijnden

De gewaarwording van een bepaalde waterhardheid is onmiskenbaar subjectief. U kunt -om een voorbeeld te geven- een hardheid van 6,00 dH "geen probleem" vinden en daarmee het ontkalken van de douchekranen dulden.

Water van deze hardheid is in elk geval geenszins slecht voor het lichaam*. Dat daargelaten is het een fabeltje dat water met een hardheid van 6,00 Duitse graden zacht water is, zoals sommige watermaatschappijen verkondigen. Het leidt immers tot kalkaanslag.

*Er is wel debat over de relatie tussen eczeem, en de hardheid van leidingwater, dus leidingwater met een hoge concentratie kalkaanslag-vormende deeltjes. Onderzoeken brachten vooralsnog overigens geen ontegenzeggelijke conclusies op.

Hardheid Lijnden objectief meten

Je kunt kalkdeeltjes in water vaststellen en vervolgens uitdrukken in een vastgestelde maat. Zoals de eerder aangeduide 6,00 Duitse graden in Lijnden**. Dat is een feitelijke en wetenschappelijke vaststelling. Er bestaan tabellen met zulke waarden voor elke Nederlandse plaats. Vaak zijn die metingen juist, maar zo nu en dan kan een meting niet meer correct zijn.

Het staat vast dat alleen met zacht drinkwater van 0 dH de vorming van kalkaanslag verdwenen is. Vast staat namelijk ook dat calciumcarbonaat (ofwel kalkaanslag) zich begint te vormen al vanaf een waterhardheid van 2,7 dH (Deutsche Härte).

Maar, op welk punt de scherpe scheiding ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is nogmaals een redelijk persoonlijke beoordeling.

Zelf omrekenen hardheid Lijnden

Rekensom voor 6,00 dH, bij een doorsnee jaarverbruik van 180 m3 water:
17,8 gram x 6,00 dH x 180m3 = 19,22 kilogram kalkvormende deeltjes.

Hoe essentieel is een waterontharder in Lijnden?

Zacht leidingwater wordt over het algemeen als prettig ervaren. Theefabrikanten zoals het vermaarde Twinings raden zo zacht drinkwater aan voor de beste Engelse thee, zoals u kunt lezen op hun website:

Af en toe formeert zich een vet-achtig residu tegen de wand van mijn kopje en op mijn thee – Hoe is dit mogelijk?

Door de bescheiden bladgrootte in een theebuiltje, zou het kunnen dat thee essentiële oliesoorten afscheidt, wat af en toe een residu kan formeren. Dit bruine overblijfsel komt dikwijls voor in gebieden met hard drinkwater. Dit kan beduidend verminderd worden door de inzet van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van kalkaanslag of eczeem echter een belangrijker motief om een ontharder te kopen. Overal in Nederland zullen deze voordelen merkbaar zijn. Ook in de woonplaats Lijnden is het derhalve in ieder geval nuttig om een waterontharder te installeren om vervolgens de hardheid van 6,00 naar 0 Duitse hardheid graden terug te brengen.