Waterhardheid Oosterhout (Overbetuwe)

Zacht
0
7,90
dH
Tamelijk hard
3
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

Het kraanwater in Oosterhout heeft een waterhardheid van minimaal 7,90 Duitse graden. Dit is te kwalificeren als tamelijk hard water. Één Duitse graad betekent dat de concentratie kalkvormende deeltjes deeltjes 17,8 gram in iedere 1000 liter water is. 7,90 dH x 17,8 gram x 180m3 = 25,31 kilogram kalk.

Oosterhout is een kleine woonplaats met 2.345 inwoners. Oosterhout hoort bij de gemeente Overbetuwe. Die hoort bij de oostelijke provincie Gelderland.


Persoonlijke betekenis tamelijk hard drinkwater Oosterhout

De betekenis van een bepaalde waterhardheid is klaarblijkelijk subjectief. Mensen kunnen bijvoorbeeld een hardheid van 7,90 Duitse graden "aanvaardbaar" vinden en het schoonmaken van de douchewand accepteren.

Leidingwater met deze hardheid is in elk geval niet risicovol voor mens of dier*. Nochtans is het onzin dat water van 7,90 dH zacht water is, zoals sommige drinkwaterbedrijven vertellen. Het veroorzaakt per slot van rekening kalkaanslag op de douchewand.

*Er is nog wel verwarring over de relatie tussen eczeem, en hard drinkwater, ofwel kraanwater met een hoge concentratie kalk-vormende deeltjes. Studies brachten tot nu toe overigens geen heldere uitkomsten op.

Waterhardheid Oosterhout objectief meten

Je kunt de aanwezigheid van calcium en magnesium in leidingwater meten en vervolgens aanduiden in een vastgestelde meeteenheid. Bijvoorbeeld de beschreven 7,90 dH in Oosterhout**. Dat is een objectieve en wetenschappelijk gefundeerde vaststelling. Er bestaan lijsten met zulke waarden voor alle Nederlandse plaatsen. Over het geheel genomen zijn die metingen juist, maar af en toe kan een getal verouderd zijn.

Het is duidelijk dat alleen met geheel onthard kraanwater van 0 Duitse graden het ontstaan van kalkaanslag verdwenen is. Het is namelijk ook een feit dat calciumcarbonaat (ofwel kalkaanslag) zich gaat afzetten vanaf een waterhardheid van 2,7 dH (Duitse graden).

Maar, op welk punt de scherpe overgang ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is nogmaals een vrij persoonlijke waardering.

Zelf uitrekenen hardheid Oosterhout

Berekening voor 7,90 dH, bij een gemiddeld jaarverbruik van 180 kuub water:
17,8 gram x 7,90 dH x 180m3 = 25,31 kilogram kalk.

Hoe nuttig is een waterontharder in Oosterhout?

Onthard kraanwater wordt over het algemeen als prettig beoordeeld. Theeproducenten zoals het vermaarde Twinings bevelen zo zacht kraanwater aan voor de beste Britse thee, zoals te lezen valt op Twinings.com:

Af en toe formeert zich een vet-achtig restant tegen de wand van mijn mok en in mijn thee – Hoe kan dat?

Door de minimale bladgrootte in een theebuiltje, zou het kunnen dat thee essentiële oliën loslaat, wat zo nu en dan een bezinksel kan formeren. Dit bruine restant komt het vaakst voor in plaatsen met kalkrijk drinkwater. Dit kan aanmerkelijk teruggebracht worden door het gebruik van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van kalkafzetting of een gevoelige huid echter een grotere motivatie om een ontharder aan te schaffen. In iedere Nederlandse plaats zullen deze voordelen merkbaar zijn. Ook in de woonplaats Oosterhout is het dus absoluut zinvol om een waterontharder te installeren om zo de waterhardheid van 7,90 naar 0 Duitse hardheid graden te reduceren.