Waterhardheid Tolkamer (Rijnwaarden)

Zacht
0
5,70
dH
Tamelijk hard
3
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

5,70 dH. Zo hard is het leidingwater in Tolkamer. Dit houdt simpelweg in dat uw water tamelijk hard is. Één Duitse graad waterhardheid is 17,8 gram kalk in elke m3 water. 5,70 dH x 17,8 gram x 180m3 = 18,26 kilogram kalk.

Tolkamer telt 2.775 inwonenden. Dit is een zeer kleine woonplaats. Tolkamer ligt in de oostelijke provincie Gelderland in de gemeente Rijnwaarden.


Persoonlijke betekenis tamelijk hard kraanwater Tolkamer

Mensen kunnen hardheid van 5,70 Duitse graden misschien "OK" vinden. De beleving van een gegeven hardheid is onmiskenbaar persoonlijk. Wat vindt u van het schrobben van de douchekranen?.

Kraanwater van deze hardheid is in elk geval geenszins risicovol voor de gezondheid*. Het is echter ook een verzinsel dat water van 5,70 dH zacht leidingwater is, zoals enkele drinkwaterbedrijven vertellen. Het leidt tenslotte tot kalkaanslag op de douchewand.

*Er is nog verwarring over de correlatie van eczeem, en drinkwater, ofwel drinkwater met een hoge concentratie kalk-vormende deeltjes. Studies leverden tot op heden overigens geen onomstotelijke conclusies op.

Waterhardheid Tolkamer waardevrij meten

Je kunt calcium en magnesium in drinkwater meten en dan aanduiden in een vastgestelde maat. Zoals de eerder aangeduide 5,70 dH in Tolkamer**. Dat is een feitelijke en wetenschappelijk gefundeerde observatie. Er bestaan reeksen met dergelijke waarden voor elke Nederlandse plaats. Meestal zijn die juist, maar af en toe kan een getal door de actualiteit zijn achterhaald.

Feit is dat alleen met volledig kalkvrij kraanwater van 0 dH de vorming van kalkaanslag verdwenen is. Vast staat namelijk ook dat calciumcarbonaat (hetzij kalkaanslag) zich gaat afzetten startend bij een waterhardheid van 2,7 dH (Deutsche Härte).

Maar, op welk punt precies de scherpe scheidslijn ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is zoals gezegd een tamelijk persoonlijke beoordeling.

Zelf uitrekenen hardheid Tolkamer

Calculatie voor 5,70 dH, bij een modaal jaarlijks verbruik van 180 kuub water:
17,8 gram x 5,70 dH x 180m3 = 18,26 kilogram kalk.

Is een waterontharder zinvol in Tolkamer?

Kalkvrij drinkwater wordt doorgaans als behaaglijk ervaren. Theeproducenten zoals het vermaarde Twinings bevelen bijvoorbeeld zacht drinkwater aan voor de lekkerste Engelse thee, zoals ze schrijven op hun website:

Soms formeert zich een olieachtig residu aan de zijkant van mijn theeglas en op mijn thee – Hoe is dit mogelijk?

Door de minimale bladgrootte in een theezakje, zou het kunnen dat thee essentiële oliesoorten loslaat, wat zo nu en dan een restant kan ontwikkelen. Dit bruine residu komt normaliter voor in streken met kalkrijk water. Dit kan flink verminderd worden door het gebruik van een waterontharder.

Voor de meeste mensen is het afscheid nemen van ketelsteen of een kwetsbare huid echter een grotere motivatie om een ontharder aan te schaffen. Overal in Nederland zullen deze voordelen zichtbaar zijn. Ook in de plaats Tolkamer is het dus uiterst zinvol om een waterontharder te installeren en zo de waterhardheid van 5,70 naar 0 dH terug te brengen.