Hard of zacht water?

De waterhardheid in Amsterdam is gemiddeld 8 Duitse graden. Dat is tamelijk tot behoorlijk hard water, mensen in Amsterdam ondervinden dan ook veel hinder van kalkaanslag. Onlangs werd bekend dat er in Dongen (Brabant) in de loop van dit jaar “zacht” water uit de kraan zal komen, het kalkgehalte zal worden teruggedrongen van 11 Duitse graden (dH) naar 8 door het plaatselijke waterbedrijf, het water wordt daar dus even hard als in Amsterdam. Volgens waterbedijf Vitens mag er dan worden gesproken van zacht water. Dit label voor die waterhardheid is echter uiterst relatief en arbitrair: relatief omdat 8 dH inderdaad zachter is dan 11 dH, arbitrair omdat water van 8 dH ondanks dat etiket gewoon tot kalkaanslag zal leiden. In Amsterdam is dit een waterhardheid waar men zeker niet blij van wordt, dus zal de euforie in Dongen waarschijnlijk van korte duur zijn.

Wat betekent een waterhardheid van 8 Duitse graden voor Amsterdam?

In Amsterdam wonen ongeveer 800.000 mensen. Gemiddeld kost een waterhardheid van 8 Duitse graden minimaal 100 euro per persoon per jaar[1]. Per jaar kost de genoemde waterhardheid de inwoners van Amsterdam in totaal dus minstens 8 miljoen euro.

De claim dat in Dongen en omgeving door terugbrengen van de waterhardheid enorm zal worden bespaard op allerlei kosten klopt dus ook maar ten dele. Het is waar dat de aangroei van kalk langzamer zal gaan, maar kalkaanslag zal zich gewoon blijven vormen. Pas als de waterhardheid wordt teruggebracht naar 0, zal het water volledig zacht zijn en zich dus geen kalkaanslag meer vormen.

[1]  Lees hier meer over het Batelle-onderzoek naar de kosten van hard water en kalkaanslag