WaterontharderWaterontharderWaterhardheidWaterhardheidcontactContact
Waterontharder

Waterhardheid

Hard leidingwater in Nederland

De waterhardheid in Nederland verschilt per woonplaats of zelfs per gemeente.
Controleer hier uw waterhardheid...

De waterhardheid van het water dat uit onze kranen stroomt, hangt af van de geologische bodemlagen waar het doorheen stroomt vóór het gewonnen wordt. Als het door een kalkrijke bodem sijpelt, wordt het hard water . Die waterhardheid wordt in Nederland uitgedrukt in Duitse graden (dH). Eén Duitse graad stemt overeen met 17,8 gram kalksteen per m³.

In tegenstelling tot andere onzuiverheden, is kalksteen niet met het blote oog waarneembaar. De hardheid van water is dus 'onzichtbaar'. De gevolgen daarentegen zijn maar al te goed waarneembaar: kalkafzetting op bijvoorbeeld kranen en sanitair zijn daarvan het meest opvallend.

Kijk hieronder voor:

> Controleer de hardheid van uw drinkwater

Lees verderVerbergen

Hard water

Lijst waterhardheden in Nederland

Hier vindt u een compleet overzicht van de waterhardheden in Nederland

Hardheid water

In Nederland

 

De hardheid van drinkwater is bijna nergens precies hetzelfde. Omdat er vele waterleidingbedrijven zijn die water winnen uit verschillende bronnen zal de waterhardheid in Almelo bijvoorbeeld hoger zijn dan in Almere. De waterhardheid is dus nergens hetzelfde, maar over het algemeen is de hardheid van het Nederlandse water relatief hoog. 

Hard water en zacht water

Wat is het verschil?

 

Hard water is water dat veel kalk (calcium en magnesium) bevat. In Nederland wordt verreweg het meeste drinkwater uit de bodem gewonnen. In de Nederlandse bodem zitten diverse kalklagen, in het verleden lag Nederland in de zee en vooral de afzetting van schaaldieren heeft ervoor gezorgd dat de bodem ook nu nog rijk is aan kalk. Dat heeft gevolgen voor de samenstelling van het water dat eruit gewonnen wordt. 

 

Problemen

door een hoge waterhardheid

Een hoge waterhardheid kan voor problemen zorgen.

Kalk en kalkaanslag

Wat is er aan te doen?

 

Kalkaanslag wordt vaak als vervelend ervaren. Op zich is er in de meeste gevallen niet veel mis met kalk in het water. Planten en dieren hebben er geen last van, dus er is geen direct gevaar voor het milieu. Zodra het water via het waterleidingbedrijf is gezuiverd en uit uw kraan komt, liggen er echter wel gevaren op de loer. Ten eerste vindt niemand kalkaanslag op de kraan mooi, dus moet er gepoetst worden met reinigingsmiddelen die uiteindelijk in het milieu terecht komen. 

Waterhardheid Amsterdam

Hard of zacht water?

De waterhardheid in Amsterdam is gemiddeld 8 Duitse graden. Dat is tamelijk tot behoorlijk hard water, mensen in Amsterdam ondervinden dan ook veel hinder van kalkaanslag. Onlangs werd bekend dat er in Dongen (Brabant) in de loop van dit jaar “zacht” water uit de kraan zal komen, het kalkgehalte zal worden teruggedrongen van 11 Duitse graden (dH) naar 8 door het plaatselijke waterbedrijf, het water wordt daar dus even hard als in Amsterdam. Volgens waterbedijf Vitens mag er dan worden gesproken van zacht water. Dit label voor die waterhardheid is echter uiterst relatief en arbitrair: relatief omdat 8 dH inderdaad zachter is dan 11 dH, arbitrair omdat water van 8 dH ondanks dat etiket gewoon tot kalkaanslag zal leiden. In Amsterdam is dit een waterhardheid waar men zeker niet blij van wordt, dus zal de euforie in Dongen waarschijnlijk van korte duur zijn.

 

Waterhardheid

Van de grote plaatsen en gemeenten in Nederland

De waterhardheid in Nederland verschilt per regio, gemeente, en zelfs per plaats. 

Hardheid water zwembad

Waarom is het van belang om waterhardheid laag te houden?

Ook voor het zwembad is de waterhardheid zeer relevant. Zelfs als er al een ideale pH-waarde wordt aangehouden in het zwembad kan er door de waterhardheid kalkaanslag ontstaan. Die kalkneerslag leid tot ruwere randen rondom het bad, filters welke verstopt raken en verkalkte warmtewisselaars. Bij de warmtewisselaars wordt er daardoor minder warmte overgedragen en gaat dus energie verloren. Bovendien wordt het zwembad lelijk en gaat apparatuur om het zwembad te verwarmen sneller kapot. 
 

 

Waterontharders zacht voor koperen leidingen

Kalkvrij water is beter!

Afgelopen decennia werd er door waterleidingbedrijven met regelmaat gewaarschuwd voor het gebruik van waterontharders: kalkvrij water zou corrosief zijn en dus de koperen waterleidingen beschadigen. Bovendien zouden de opgeloste metalen een gevaar vormen voor de gezondheid. Afgelopen week werd er in het Dagblad van het Noorden wederom voor gewaarschuwd. In Beilen is de waterharheid onlangs terug gebracht tot ongeveer 8 dH, wat algemeen wordt gezien als "zacht water". Dat zou volgens waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vele voordelen hebben: minder kalkaanslag en daardoor minder energieverbruik, zeepverbruik en schade aan warmwaterapparatuur. Maar in hetzelfde artikel geeft de woordvoerder van WMD aan dat ontharden tot lager dan 8 dH niet wenselijk is omdat te zacht water corrosief zou zijn. Laat dat nu al in 2012 zijn ontkracht door onderzoek van TNO...

 

Kalkaanslag verwijderen onnodig

met kalkvrij water

Kalkaanslag verwijderen is ongetwijfeld een van de vervelendste klussen in het huishouden. Naast de hardnekkige aard van kalkaanslag, is het effect ook nog eens heel tijdelijk. Sterker nog: de dag dus u het huis weer door bent geweest om kalkaanslag te verwijderen is dezelfde dag dat zich opnieuw kalkaanslag afzet, vooral op plekken waar de waterhardheid hoog is.

Waterhardheid en huidklachten

Eczeem, psoriasis en droge huid

Bij huidproblemen zoals eczeem, psoriasis en een droge huid spelen vaak meerdere factoren een rol. Grofweg zijn deze onder te verdelen in genetische en omgevingsfactoren. De uiting van de huidaandoening wordt beïnvloedt door een zekere genetische aanleg in samenspel met de omgeving. In het ene geval zal de genetische aanleg zo sterk zijn dat het aandeel van omgevingsfactoren marginaal is. In het andere geval is de genetische aanleg slechts zwak, maar zijn de omgevingsfactoren zo extreem dat klachten toch in alle hevigheid tot uiting komen. In de winter bijvoorbeeld kan de lucht zo koud en droog zijn, dat zelfs mensen met een minieme aanleg voor huidproblemen klachten als jeuk en droogheid krijgen. Een andere omgevingsfactor bij huidklachten is de waterhardheid