Waterhardheid gemeente Dantumadiel, Friesland

Zacht
0
Tamelijk hard
3
9,30
dH
9,60
dH
Behoorlijk hard
8
Erg hard
16
20
Home

De grootste waterhardheid van alle plaatsen in de gemeentelijke agglomeratie Dantumadiel komt op 9,60 dH en zien we in Damwâld. Door 9,30 dH is de hardheid van het kraanwater in Readtsjerk het laagst. De waterhardheid zal mogelijk per woonplaats significant verschillen en soms ook veranderen na verloop van tijd.

Dantumadiel is een redelijk kleine gemeente bestaand uit 10 steden en dorpen. Dantumadiel bevindt zich in de provincie Friesland.

Verder op deze pagina ziet u een index met woonplaatsen in Dantumadiel om de waterhardheid daar te testen.


Top 10 plaatsen in Dantumadiel

Analyse waterhardheid drinkwater in de gemeente Dantumadiel

Één graad Duitse hardheid is goed voor 17,8 gram kalkaanslag-vormende deeltjes in elke kuub water.

Rekensom voor 9,30 dH, bij een modaal jaarlijks verbruik van 180.000 liter water:
17,8 gram x 9,30 dH x 180m3 = 29,80 kilogram kalkaanslag.

Waterhardheid per plaats in Dantumadiel

De grootste plaats in Dantumadiel is Damwâld met in totaal 5.625 burgers. De hardheid ter plekke is gemiddeld 9,60 dH. Dan komt De Westereen met een inwonertal van 5.120 inwonenden. De waterhardheid ter plekke is gemiddeld 9,30 dH. De top drie wordt gecompleteerd door Feanwâlden met 3.585 inwoners en een waterhardheid van 9,50 dH.

De minst grote plaats is Sibrandahûs met precies 45 inwonenden. Hier is de waterhardheid gemiddeld 9,30 dH.

Meten van de waterhardheid in Dantumadiel

Waar de scherpe scheidslijn ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is een betrekkelijk subjectieve beoordeling. Feit is dat calciumcarbonaat (hetzij kalkaanslag) zich begint te vormen beginnend vanaf een waterhardheid van 2,7 dH (Deutsche Härte)*.

* Je kunt calcium en magnesium in drinkwater bepalen en dan weergeven in deze bepaalde eenheid.